? ָ:HDPE镇江荣诚管业有限公?/title> <meta name="keywords" content="ָ," /> <meta name="description" content="ָ:HDPE,聚乙烯HDPE?> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7"> <link href="/template/NEST01029/lib/cms.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/template/NEST01029/lib/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link rel="canonical" href="//www.cdvqk.icu/hdpeg/"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <!--wrapper Start--> <div id="wrapper"> <!--iheader Start--> <div id="iheader"> <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tr> <td valign="middle" align="left" class="logo"><img src="/uploads/logo/20130305111510.png" alt="镇江荣诚业有限公司" /></td> <td valign="top" align="right"> <div class="topnav"> <a href="/weibo/" rel="nofollow" target="_blank">企业微博</a> | <a href="/sitemap.html" rel="nofollow" title="|站地图">|站地图</a> | <a href="/rss.xml" title="XML">XML</a> | <a><span style="cursor:hand" onClick="window.external.addfavorite('//www.cdvqk.icu','HDPE镇江荣诚管业有限公?)">收藏本站</span></a> <br /> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/seach/" onSubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="15" class="cpkey" value="" /> 站内<input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外<input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" class="image" onClick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/NEST01029/images/cion01.jpg" align="top" > </form> </div> </td> </tr> </table> <div class="imenu_r"> <div class="imenu"> <dl> <dd><a href="//www.cdvqk.icu/" title="ָ">ָ</a></dd> <dd><a href="/about/" rel="nofollow"><p>走进我们</p></a></dd> <dd><a href="/news/" rel="nofollow"><p>新闻资讯</p></a></dd> <dd><a href="/supply/" rel="nofollow" id="current"><p>产品中心</p></a></dd> <dd><a href="/about/about2.html" rel="nofollow"><p>公司相册</p></a></dd> <dd><a href="/about/about3.html" rel="nofollow"><p>合作与代?/p></a></dd> <dd><a href="/about/about4.html" rel="nofollow"><p>客户案例</p></a></dd> <dd><a href="/contact/" rel="nofollow"><p>联系我们</p></a></dd> </dl> </div> </div> <div class="ibanner" style="position:relative;top:0; left:0; height:195px; overflow:hidden;"> <img height="195" src="/template/NEST01029/images/bgimg0100.jpg" width="1002"/> </div> </div> <!--iheader Over--> <!--imain Start--> <div id="imain"> <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tr> <td valign="top" id="ileft"> <div class="ileft_top"><h2 class="ymy">产品中心 <strong class="ymy"> Product</strong></h2></div> <div class="ileft_bottom"> <div class="subnav"> <dl> <dt><a href="/mppg/" target="">MPP?/a></dt> <dd> </dd> <dt><a href="/pvdfg/" target="">PVDF?/a></dt> <dd> </dd> <dt><a href="/hdpeg/" target="">HDPE?/a></dt> <dd> </dd> <dt><a href="/frppg/" target="">FRPP?/a></dt> <dd> </dd> <dt><a href="/ppg17/" target="">PP?/a></dt> <dd> </dd> <dt><a href="/peg/" target="">PE?/a></dt> <dd> </dd> <dt><a href="/bc/" target="">PP?/a></dt> <dd> </dd> <dt><a href="/pphg/" target="">PPH?/a></dt> <dd> </dd> <dt><a href="/slgj/" target="">塑料g</a></dt> <dd> </dd> <dt><a href="/zc/" target="">酸洗?/a></dt> <dd> </dd> <dt><a href="/fbj/" target="">非标?/a></dt> <dd> </dd> </dl> </div> </div> <div class="ileft_top"><h2 class="ymy">联系我们 <strong class="ymy"> Contact Us</strong></h2></div> <div class="ileft_bottom"> <div class="contact"> <p>联系? 周梅</p> <p>手机: 15952983860</p> <p>电话: 15952983860</p> <p>传真: 0511-88546538</p> <p>邮箱: <a href="mailto:415074054@qq.com" rel="nofollow">415074054@qq.com</a></p> <p>|址: ָ www.cdvqk.icu</p> <p>地址: 扬中市经开发区新星工业集中?/p> </div> </div> </td> <td valign="top" id="right"> <div class="right_tit"> <div class="place"> <a href="//www.cdvqk.icu/" title="ָ">ָ</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/hdpeg/">HDPE?/a> </div> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tr> <td valign="top"><h2 class="ymy">产品中心 <strong class="ymy"> Product</strong></h2></td> </tr> </table> </div> <div class="detail"> <div class="brief"><p>镇江荣诚业有限公司是专业frpp?增强frpp材,pp?化工frpp道,pe?hdpe?pph?pvdf?pp板的生厂家Q?5952983860 周女?/p></div> <div class="prolist_b"> <div class="ymy"> <h2 class="ymy"><a href="/supply/310.html" target=""><img src="/uploads/cp/20181218105008984621416627.jpg" width="120" height="120" alt="HDPE污水牵引? onload="imgZoomer(this,120,120)" /></a></h2> <h3><a href="/supply/310.html" title="HDPE污水牵引?>HDPE污水牵引?/a></h3> </div> <div class="ymy"> <h2 class="ymy"><a href="/supply/305.html" target=""><img src="/uploads/cp/20171026164509048621490961.jpg" width="120" height="120" alt="城市供水HDPE? onload="imgZoomer(this,120,120)" /></a></h2> <h3><a href="/supply/305.html" title="城市供水HDPE?>城市供水HDPE?/a></h3> </div> <div class="ymy"> <h2 class="ymy"><a href="/supply/292.html" target=""><img src="/uploads/cp/20160411022816.jpg" width="120" height="120" alt="HDPE农田灌溉? onload="imgZoomer(this,120,120)" /></a></h2> <h3><a href="/supply/292.html" title="HDPE农田灌溉?>HDPE农田灌溉?/a></h3> </div> <div class="ymy"> <h2 class="ymy"><a href="/supply/288.html" target=""><img src="/uploads/cp/20160315031037.jpg" width="120" height="120" alt="HDPE抗静늮" onload="imgZoomer(this,120,120)" /></a></h2> <h3><a href="/supply/288.html" title="HDPE抗静늮">HDPE抗静늮</a></h3> </div> <div class="ymy"> <h2 class="ymy"><a href="/supply/287.html" target=""><img src="/uploads/cp/20160311035037.JPG" width="120" height="120" alt="HDPE高分子抽沙? onload="imgZoomer(this,120,120)" /></a></h2> <h3><a href="/supply/287.html" title="HDPE高分子抽沙?>HDPE高分子抽沙</a></h3> </div> <div class="ymy"> <h2 class="ymy"><a href="/supply/286.html" target=""><img src="/uploads/cp/20160121020953.jpg" width="120" height="120" alt="HDPE牵引? onload="imgZoomer(this,120,120)" /></a></h2> <h3><a href="/supply/286.html" title="HDPE牵引?>HDPE牵引?/a></h3> </div> <div class="ymy"> <h2 class="ymy"><a href="/supply/285.html" target=""><img src="/uploads/cp/20160121125957.jpg" width="120" height="120" alt="宿迁HDPE? onload="imgZoomer(this,120,120)" /></a></h2> <h3><a href="/supply/285.html" title="宿迁HDPE?>宿迁HDPE?/a></h3> </div> <div class="ymy"> <h2 class="ymy"><a href="/supply/278.html" target=""><img src="/uploads/cp/20150720015454.JPG" width="120" height="120" alt="HDPE市政l水? onload="imgZoomer(this,120,120)" /></a></h2> <h3><a href="/supply/278.html" title="HDPE市政l水?>HDPE市政l水?/a></h3> </div> <div class="ymy"> <h2 class="ymy"><a href="/supply/277.html" target=""><img src="/uploads/cp/20150720014628.jpg" width="120" height="120" alt="HDPE垃圾掩埋? onload="imgZoomer(this,120,120)" /></a></h2> <h3><a href="/supply/277.html" title="HDPE垃圾掩埋?>HDPE垃圾掩埋?/a></h3> </div> <div class="ymy"> <h2 class="ymy"><a href="/supply/268.html" target=""><img src="/uploads/cp/20150513034926.jpg" width="120" height="120" alt="HDPEl水? onload="imgZoomer(this,120,120)" /></a></h2> <h3><a href="/supply/268.html" title="HDPEl水?>HDPEl水?/a></h3> </div> <div class="ymy"> <h2 class="ymy"><a href="/supply/253.html" target=""><img src="/uploads/cp/20141124105947.jpg" width="120" height="120" alt="PE抽沙? onload="imgZoomer(this,120,120)" /></a></h2> <h3><a href="/supply/253.html" title="PE抽沙?>PE抽沙?/a></h3> </div> <div class="ymy"> <h2 class="ymy"><a href="/supply/234.html" target=""><img src="/uploads/cp/20131223022528.jpg" width="120" height="120" alt="市政排水? onload="imgZoomer(this,120,120)" /></a></h2> <h3><a href="/supply/234.html" title="市政排水?>市政排水?/a></h3> </div> <div class="ymy"> <h2 class="ymy"><a href="/supply/221.html" target=""><img src="/uploads/cp/20160330103325.jpg" width="120" height="120" alt="HDPEq" onload="imgZoomer(this,120,120)" /></a></h2> <h3><a href="/supply/221.html" title="HDPEq">HDPEq</a></h3> </div> <div class="ymy"> <h2 class="ymy"><a href="/supply/220.html" target=""><img src="/uploads/cp/20131111012728.jpg" width="120" height="120" alt="HDPE导渗? onload="imgZoomer(this,120,120)" /></a></h2> <h3><a href="/supply/220.html" title="HDPE导渗?>HDPE导渗?/a></h3> </div> <div class="ymy"> <h2 class="ymy"><a href="/supply/207.html" target=""><img src="/uploads/cp/20130920025707.jpg" width="120" height="120" alt="HDPE排水? onload="imgZoomer(this,120,120)" /></a></h2> <h3><a href="/supply/207.html" title="HDPE排水?>HDPE排水?/a></h3> </div> <div class="ymy"> <h2 class="ymy"><a href="/supply/203.html" target=""><img src="/uploads/cp/20130824031640.jpg" width="120" height="120" alt="HDPE? onload="imgZoomer(this,120,120)" /></a></h2> <h3><a href="/supply/203.html" title="HDPE?>HDPE?/a></h3> </div> <div class="ymy"> <h2 class="ymy"><a href="/supply/175.html" target=""><img src="/uploads/cp/20130813020014.jpg" width="120" height="120" alt="HDPE生产厂? onload="imgZoomer(this,120,120)" /></a></h2> <h3><a href="/supply/175.html" title="HDPE生产厂?>HDPE生产厂?/a></h3> </div> <div class="ymy"> <h2 class="ymy"><a href="/supply/147.html" target=""><img src="/uploads/cp/20130428032157.jpg" width="120" height="120" alt="HDPE矿用排水? onload="imgZoomer(this,120,120)" /></a></h2> <h3><a href="/supply/147.html" title="HDPE矿用排水?>HDPE矿用排水?/a></h3> </div> <div class="ymy"> <h2 class="ymy"><a href="/supply/136.html" target=""><img src="/uploads/cp/20150312023805.jpg" width="120" height="120" alt="HDPE双抗? onload="imgZoomer(this,120,120)" /></a></h2> <h3><a href="/supply/136.html" title="HDPE双抗?>HDPE双抗?/a></h3> </div> <div class="ymy"> <h2 class="ymy"><a href="/supply/131.html" target=""><img src="/uploads/cp/20130417020817.jpg" width="120" height="120" alt="煤矿井下用HDPE瓦斯抽放? onload="imgZoomer(this,120,120)" /></a></h2> <h3><a href="/supply/131.html" title="煤矿井下用HDPE瓦斯抽放?>煤矿井下用HDPE?/a></h3> </div> <h6 class="clear"></h6> </div> <div class="pages"><ul class="ymy"><li class="previous_s">上一?/li> <li class="pages_solid">1</li> <li class="pages_hollow"><a href="Products_2.html" >2</a></li> <li class="next"><a href="Products_2.html">下一?/a></li></ul> </div> </div> </td> </tr> </table> </div> <!--imain Over--> <!--footer Start--> <div id="footer"> <div class="footernav"> <a href="//www.cdvqk.icu/" title="ָ">ָ</a> | <a href="/about/" >走近我们</a> | <a href="/news/" >行业新闻</a> | <a href="/supply/" >产品中心</a> | <a href="/contact/" >联系我们</a> | <a href="#" >q回剙</a> <a target="_blank">苏ICP?1019456?3</a> Powered by <a title="企业pȝ" target="_blank">{lpȝ</a> </div> <div class="copyright"> <div class="ymy"> Copyright ָ www.cdvqk.icu(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) 镇江荣诚业有限公司 专业生:<a href="//www.cdvqk.icu" target="_blank">frpp?/a>哪家好?多少钱?,<a href="//www.cdvqk.icu" target="_blank">pphhgh?/a>怎么P诚信公司专业?/a>,<a href="//www.cdvqk.icu" target="_blank">pp生产厂?/a>优质服务Q也免费提供frpp、pphh格和pp生产厂家h格的新闻信息和资讯等产品,Ƣ迎来电咨询! <br />热门搜烦: <a href="/key.aspx?k=frpp%b9%dc" rel="nofollow">frpp?/a> <a href="/key.aspx?k=pp%b9%dc" rel="nofollow">pp?/a> <a href="/key.aspx?k=%cb%dc%c1%cf%b9%dc%bc%fe" rel="nofollow">塑料g</a> <a href="/key.aspx?k=pp%b9%dc%c9%fa%b2%fa%b3%a7%bc%d2" rel="nofollow">pp生产厂?/a> <a href="/key.aspx?k=pph%b9%dc%bc%db%b8%f1" rel="nofollow">pphh?/a>     </div></div> </div> <!--footer Over--> </div> <!--wrapper Over--> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>